You are currently viewing Asana – może wcale nie taka tajemnicza ta nazwa

Asana – może wcale nie taka tajemnicza ta nazwa

Asany to pozycje wykonywana podczas praktyki jogi. Oryginalnym językiem asan jest sanskryt, dlatego, szczególnie na początku praktyki nazwy brzmią dość dziwacznie i tajemniczo. Widząc czy słysząc nazwę pozycji w sanskrycie bardzo często wyobrażamy sobie, że kryje się za nią jakieś fascynujące, górnolotne tłumaczenie. Tymczasem nazwy pozycji są zbudowane w pewien określony, dość przewidywalny sposób.

Należy jednak pamiętać, że nazewnictwo nie jest spójne i nie zawsze dana asana nazywa się tak samo we wszystkich podejściach do jogi. Należy przyjąć jednak na początek jakieś założenia.

Zacznijmy od końca

Na końcu nazwy asany przeważnie odnajdziemy cząstkę „asana” np.: savāsana, tolāsana, caturaṅga-daṇḍāsana.

Zainspiruj się światem wokół Ciebie

Wiele nazw asan wywodzi się z obserwacji świata natury, np.:

  • taḍāsana – od taḍā, czyli góra – pozycja góry,
  • kūrmāsana – od kūrma – żółw – pozycja żółwia.

Niektóre nazwy asan nawiązują do przedmiotów albo obiektów, np.:

  • dhanurāsana – od dhanus łuk – pozycja łuku,
  • nāvāsana – od nāva – okręt, łódź – pozycja okrętu.

Długie nazwy – rozszyfrujmy je

Zazwyczaj, szczególnie jeżeli nazwa jest dość długa, jest to nazwa techniczna. Wystarczy zrozumieć pewne pojęcia by móc rozgryźć jak dana pozycja powinna wyglądać, jakie części ciała należy zaangażować lub w jakiej orientacji wykonać należy pozycję.

Pozycja z cząstką „ut” czy „tān” może okazać się dość wymagająca, gdyż „ut” oznacza „intensywnie”, a „tān” – „wydłużać”, „rozciągać” stąd, np.: uttānāsana oznacza pozycja intensywnego rozciągania.

Cząstka „pārśva” oznacza „stronę” lub „bok” zatem dodając ją do pozycji uttānāsana powstanie pārśvottānāsana czyli pozycja intensywnego rozciągania bocznego, powszechnie nazywana uttanasaną w bok.

Z kolei „pūrva” oznacza „przednia strona ciała” lub „wschód” zatem pūrvottānāsana to pozycja intensywnego rozciągania przodu ciała.

„Parivṛtta” oznacza „odwrócony”, „skręcony”. Pozycje zatem będą wiązały się z ustawieniem w pozycji skrętnej, np.: parivṛtta-trikoṇāsana – pozycja odwróconego trójkąta.

Pozycje posiadające cząstkę „supta” oznaczają, że będą wykonywana w pozycji leżącej, gdyż „supta” oznacza „leżący”, np.: supta vīrāsana – leżący wojownik.

Chyba w najbardziej klasycznej parze pozycji – pies z głową do dołu i pies z głową do góry początek nazwy pozycji w sanskrycie określa jak będzie ustawiona głowa . „Adho” – „skierowana do dołu”, a ūrdhva” oznacza „skierowana do góry”. Pozycja psa z głową do do dołu nazywa się z adho-mukha-śvanāsana, natomiast z głową do góry nazywa się zatem ūrdhva-mukha-śvānāsana.

Sanskryt – uproszczone zasady wymowy

Pozycje w sanskrycie są zapisane zgodnie z międzynarodową transkrypcją orientalistyczną. Należy je odczytywać według poniższych, uproszczonych, zasad.

ā, ī, ū – jak odpowiednie polskie, lecz 2-3 razy dłuższe
e, o – jak odpowiednie polskie, lecz 2 – 3 razy dłuższe
ai, au – jak aj, au
ṅ – jak n
v – jak w
y – jak j
j – jak dź
c – jak ć
ś – jak ś
ṣ – jak sz
ň – jak ń
ṇ – jak n
kh, ch, ṭh, ph – jak polskie kch, ćch, tch, pch
gh, jh, ḍh, bh – dźwięczne z dźwięcznym „n” po spółgłosce
ṭ, ṭh, ḍ, ṇ – jak odpowiednie zębowe, lecz koniec języka dotyka powyżej górnych dziąseł
ṛ, ṝ- jak ry
ṁ, ṃ – unosowienie samogłoski
ḥ – jak ch
h – dźwięczne

Lista pozycji wraz z nazwą w sanskrycie i tłumaczeniu po polsku

Asan jest bardzo dużo i są niezwykle różnorodne. Poniżej znajduje się plik z 64 pozycjami jogi wraz z opisem jak pozycja nazywa się w sanskrycie, z jakich członów się składa jej nazwa i jakie jest jej tłumaczenie w języku polskim. Jest to subiektywna lista pozycji z którymi można się spotkać na początku swojej przygody z jogą. Pozycje te wykonują jograki, czyli grupa gimnastyczna leśnych zwierzaków stworzona przez Warsztat Joga.

Dodaj komentarz