Pozycje rozciągające tył ciała prezentuje kret

Pozycje rozciągające tył ciała tonizują narządy brzucha, polepszają trawienie i rozciągają tył ciała. W dłuższym czasie trwania w pozycji pomagają zregenerować siły.

Mālāsana
Pozycja girlandy

Joga gra dla dzieci - jogra - pozycja mālāsana

Marīcyāsana I
Pozycja na cześć mędrca Marīci

Joga gra dla dzieci - jogra - marīcyāsana I

Paścimottānāsana
Pozycja skłonu do przodu do prostych nóg

Joga gra dla dzieci - jogra - paścimottānāsana

Jānu-śīrṣāsana
Pozycja skłonu do przodu z nogą zgiętą

Joga gra dla dzieci - jogra - jānu-śīrṣāsana

Hanumānāsana
Pozycja króla małp

Joga gra dla dzieci - jogra - hanumānāsana

Kūrmāsana
Pozycja żółwia

Joga gra dla dzieci - jogra - kurmāsana