Instrukcja

Joga gra dla dzieci – jogra, to autorski projekt Warsztat Joga. Gra została wykonana w Polsce przy wykorzystaniu ekologicznych surowców. Informacje o elementach składowych zestawu oraz kto, i z jakich materiałów je wytworzył znajdują się w opisie.

Zabawa

Jogra to wspaniałe narzędzie do rozpoczęcia przygody z jogą. Można ją wykorzystywać zarówno podczas zabawy samodzielnej, z rówieśnikami, czy z rodzicami, jak i w trakcie zajęć terapeutycznych lub lekcyjnych.

Zasadniczą kwestia przy tworzeniu jogry było opracowanie takiego zestawu by w jak najmniejszym stopniu ograniczyć czy narzucić jakieś rozwiązania graczom. Jogra dostarcza narzędzi by zachęcić do aktywności i pobudzić kreatywność.

Poniżej kilka przykładów na zabawę, jednak ogromnie zachęcam do tworzenia własnych rozwiązań.

Podczas zabawy samodzielnej można np.:

 • losować kartę z pozycją do wykonania
 • ułożyć z kart bardziej lub mniej złożoną sekwencję do realizacji
 • podzielić karty na stosy z danym bohaterem, każdy stos ułożyć rewersem do góry i oznaczyć go znacznikiem, wyrzucić kostką, wylosować kartę ze stosu odpowiadającego wylosowanemu zwierzęciu i zrealizować wylosowaną pozycję

Podczas zabawy w grupie można np.:

 • losować kartę z pozycją do wykonania dla innej osoby
 • schować kartę pod matę, odkrywać kartę na umówiony znak i wykonać pozycję
 • losować jedną kartę (nie pokazując jej innym), wykonać pozycję, a pozostałe osoby mają za zadanie zgadnąć, jaka pozycja została wykonana
 • wykonać płynną sekwencję pozycji, a po wykonaniu rozdać pomieszane karty, które budowały sekwencje; zadaniem jest ułożenie kart w kolejności według realizowanej sekwencji
 • rzucać kostką za kogoś i losować dla niego pozycję do wykonania
 • ułożyć z kart bardziej lub mniej złożoną sekwencję do realizacji
 • współpracować korzystając z planszy – opis w dalszej części instrukcji
 • rywalizować korzystając z kart dodatkowych – opis w dalszej części instrukcji

Karty podstawowe - pozycje i sekwencje

Podstawowym elementem jogry są karty przedstawiających leśne zwierzęta w pozycjach jogi. Karty zostały podzielone na 10 grup. Ćwiczenia z danej grupy pozycji są oznaczone określonym kolorem i prezentowane przez to samo zwierzę. Pozycje jogi (asany) są zapisane sanskrytem. 

Na karcie może dodatkowo znajdować się znacznik:

 • strzałki – pozycja jest asymetryczna i należy ją wykonać na obie strony: prawą i lewą,
 • małej i dużej postaci – konieczna jest asekuracja osoby dorosłej.

Wszystkie pozycje z kart, z uwzględnieniem podziału na grupę i przedstawiającego ją bohatera, znajdują się w pozycjePrzykładowe propozycje układów, zbudowanych przy wykorzystaniu kart, znajdują się w sekwencje.

Można pobrać dokument ze wszystkimi pozycjami wraz z nazwą w języku polskim oraz sanskrycie. Dodatkowo przy każdej z pozycji znajduje się informacja o częściach składowych nazwy sanskryckiej wraz z tłumaczeniem.

Kości

Na każdej ściance kości jest inny obrazek. Po wyrzuceniu:
 • wizerunku zwierzęcia  – należy wylosować z danej grupy pozycji kartę lub samodzielnie zaproponować jakąś pozycje z danej grupy
 • wizerunku lisa – należy wykonać którąś z sekwencji dynamicznych prezentowanych na plakacie
 • znaku zapytania – należy wylosować kartę z dowolnej grupy pozycji lub samodzielnie zaproponować pozycję jogi i ją wykonać

Znaczniki

Znaczniki mają dwa zastosowania:

 •  oznaczają stos kart z daną grupą pozycji, gdyż rewers każdej karty jest taki sam
 •  jeżeli rozgrywka odbywa się przy użyciu planszy wcielają się w rolę poruszających się zwierząt

Instrukcja / plakat - sekwencje dynamiczne

Po wyrzuceniu na kości wizerunku lisa należy wykonać którąś z sekwencji dynamicznych prezentowanych przez lisa na plakacie:

 • powitanie słońca – surya namaskar (znajduje się na awersie instrukcji w wersji polskiej)
 • powitanie księżyca – candra namaskar (znajduje się na awersie instrukcji w wersji angielskiej)

W przypadku, gdy zwierzę stanie na planszy na polu ze słońcem lub księżycem należy wykonać, odpowiednio sekwencje powitanie słońca lub księżyca.

Dodatkowo do każdego zestawu dołączony jest duży dwustronny plakat , na którym  lis wykonuje powitanie słońca i powitanie księżyca. 

Rywalizacja - karty dodatkowe

Za sprawą kart dodatkowych możliwa jest rywalizacja. Przed rozpoczęciem rozgrywki należy ustalić jaki zestaw pozycji wygrywa (np. 1 lis, 1 wydra, 1 jeż oraz 1 nietoperz, czyli do zrealizowania jest 1 sekwencja dynamiczna, 1 pozycja balansowa, 1 pozycja w podporze oraz 1 pozycja odwrócona albo dowolny inny zestaw) albo przyjąć, że wygrywa osoba która jako pierwsza wykona, co najmniej jedną pozycję z danej grupy. 

Dana rozgrywka kończy się w momencie kiedy któryś z graczy jako pierwszy zbierze znaczniki przy ustalonym wcześniej zestawie pozycji.  Oczywiście należy realizować również wszystkie te pozycje, które zostały wylosowane, natomiast nie należą do ustalonego jako wygranego zestawu pozycji.

Można przyjąć rzut jedną lub dwoma kośćmi.

Dobrze w tym przypadku zastosować własny rodzaj znacznika, np.: drobne kamyczki, szkiełka etc. by po zrealizowaniu pozycji położyć znacznik przy danym zwierzęciu reprezentującym daną grupę pozycji. 

W zestawie znajdują się 4 karty dodatkowe. W przypadku większej liczby graczy można pobrać i wydrukować dodatkowe karty.

Współpraca - plansza

Można kształtować umiejętność współpracy korzystając z planszy. Poruszające się zwierzęta to znaczniki, a jako kości wykorzystujemy, te z gry.

Plansza została przygotowana w wersji jednokolorowej by można ją było samodzielnie pokolorować. Istnieje możliwość zakupienia dodatkowo puzzlowej planszy

W przypadku, gdy plansza zostanie zniszczona, pokolorowana w niesatysfakcjonujący sposób lub zmieni się koncepcja kolorystyczna można pobrać i wydrukować nową planszę.

Należy ułożyć znaczniki zwierząt w miejscu, gdzie znajduje się trawa, a karty podstawowe pogrupować na stosy z danym bohaterem. Każdy stos ułożyć rewersem do góry i  umieścić w odpowiednim miejscu na zewnątrz planszy. Przy numerze „3” nie ma stosu kart. Dla numeru „3” zarezerwowany jest znak zapytania i lis.

Celem jest współpraca i doprowadzenie zwierząt, przebywających na trawie, przed nocą, w bezpieczne miejsce – do lasu.  Można skrócić czas trwania rozgrywki i samodzielnie wybrać jedno lub kilka zwierząt, które należy doprowadzić do lasu. 

Zaczyna gracz, który jako ostatni był w lesie. 

Gracz rzuca jedną, dowolną, kością. Wynik oznacza bohatera, który się porusza. Gracz umieszcza znacznik odpowiedniego zwierzęcia na polu „Start”.  W przypadku, gdy zwierzę jest już w drodze, po prostu rusza z tego miejsca na którym się znajduje. 

W przypadku wyrzucenia lisa, znaku zapytania lub zwierzęcia, które znajduje się już w lesie, należy rzucić kością kolejny raz. 

Gracz rzuca drugą kością.  Wynik oznacza, o ile pól porusza się zwierzę. Na planszy przy zwierzęciu jest cyfra oznaczająca liczbę pól do przejścia.

Po wrzuceniu:

 • wydry czy borsuka – należy ruszyć 1 pole do przodu
 • nietoperza czy zająca – należy ruszyć 2 pola do przodu
 • znaku zapytania czy lisa – należy ruszyć 3 pola do przodu
 • szopa czy rysia – należy ruszyć 4 pola do przodu
 • jeża czy misia – należy ruszyć 5 pól do przodu
 • kreta czy ryjówki – należy ruszyć 6 pól do przodu

W przypadku, gdy gracz stanie na polu z wizerunkiem zwierzęcia powinien wykonać pozycje wylosowaną z odpowiedniego stosu umiejscowiona na zewnątrz planszy. 

W przypadku, gdy gracz stanie na znaku zapytania powinien wykonać dowolną pozycję jogi. Może ją wylosować z dowolnego stosu albo zaproponować samodzielnie.

W przypadku, gdy gracz stanie na polu ze słońcem lub księżycem powinien wykonać sekwencje dynamiczną – powitanie słońca lub powitanie księżyca. Obydwie sekwencje prezentowane są przez lisa na plakacie.

Kolejny gracz rzuca kością. Gra kończy się w momencie, kiedy zwierzęta zostaną doprowadzone do lasu. 

Można wprowadzić dodatkowe zasady np.: 

 • w przypadku, gdy gracz stanie na polu ze słońcem lub księżycem wszyscy gracze powinni wykonać odpowiednią sekwencję dynamiczną,
 • zwierzę może się nie namęczyć i szybciej znaleźć się w lesie jeżeli uda mu się „wskoczyć” na inne zwierzę, które akurat podróżuje,
 • w przypadku, gdy zwierzę stanie na polu gdzie jest już inne zwierzę, wszyscy gracze powinni wykonać wylosowaną pozycję.

Dodatkowe uwagi

Podczas wykonywania ćwiczeń ważny jest spokojny i głęboki oddech. Prawidłowy oddech wpływa na dotlenienie krwi i mózgu, co poprawia aktywność fizyczną i umysłową. Każda pozycja składa się z  4 kroków:
 1. zajęcie pozycji wyjściowej,
 2. ułożenie ciała we właściwej pozycji,
 3. utrzymanie pozycji,
 4. powrót do pozycji wyjściowej.
Dorośli, którzy praktykują z dziećmi, powinni pamiętać, że zestaw ma służyć zabawie, a nie odtworzeniu pozycji w określony sposób. Dzieci w wieku 7-12 lat są systematyczne i samodzielne. Potrafią dość długi i efektywnie koncentrować się na danej aktywności. Dzieci w wieku 3-6 lat szczególnie męczy monotonny i dłużej trwający ruch. Dzięki praktyce dzieci spontanicznie powinny wydłużać czas trwania w pozycjach.

Bezpieczeństwo

Należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo. Poniżej kilka uwag, których przestrzeganie powinno wykluczyć możliwość doznania urazu, a przynajmniej znacznie je ograniczyć.

 • Przed rozpoczęciem zabawy należy odpowiednio przygotować przestrzeń. Meble i inne przedmioty powinny znajdować się w odpowiedniej odległości, tak by nie stwarzały zagrożenia dla bawiących się.
 • Należy ćwiczyć w obecności osoby dorosłej.
 • Należy ćwiczyć boso, w wygodnym stroju, niekrępującym ruchów.
 • Ćwiczenia należy wykonywać na macie albo innej nawierzchni, która eliminuje ryzyko poślizgnięcia się.
 • Ćwiczenia należy wykonywać na miarę swoich możliwości. Niektóre pozycje mogą być zbyt trudne do wykonania albo nie dostosowane do zakresu ruchu gracza/y. Przed rozgrywką można odłożyć karty z takimi trudniejszymi pozycjami albo w momencie wylosowania takiej karty odłożyć ją na bok i wylosować kolejną.
 • Zalecane jest aby ostatni obfity posiłek został zjedzony 2-3 godziny przed rozpoczęciem zabawy.