grupowe

Zajęcia prowadzone są w niewielkich grupach dzięki czemu można skoncentrować się na specyficznych potrzebach każdego uczestnika. W zajęciach można wziąć udział bez względu na wiek, płeć, stopień elastyczności czy siły.